Samovrednovanje škola

Samovrednovanje škola je proces sustavnog i trajnog praćenja, analiziranja i preispitivanja vlastite prakse s ciljem unapređivanja rada škole. Bit procesa je promicanje kontinuiranog unapređenja kvalitete u ozračju otvorenosti i međusobnog povjerenja kojima se pridonosi transparentnosti i usporedivosti na europskoj razini.

Samovrednovanje nije samo zakonski proces, ono je temelj napretka zajednice i društva u kojem živimo. Vaš i naš cilj je povezati se u zajednicu škola, zajednicu koja teži napretku, suradnji i izvrsnosti.

saznaj više

Samovrednovanje na digitalan i jednostavan način

U procesu provođenja samovrednovanja školama je potrebna sva moguća podrška koju mogu dobiti, a najviše u prikupljanju podataka i dokaza. Prikupljanje dokaza (anketiranje) je velik posao ako ga se provodi putem papira i/ili excel tablica, zahtijeva golemo vrijeme i trud kojeg pedagozi i članovi tima za kvalitetu često nemaju na raspolaganju pa se cijeli proces dovodi u pitanje. Ako se timu za kvalitetu ponudi jednostavan, brz i digitalni pristup samovrednovanju, tada ono prestaje biti problematično te počinje biti zanimljivo, jednostavno i kvalitetno. Upravo na tom polju briljira e-samovrednovanje koje je u razvoju osam godina u suradnji s pedagozima i timovima za kvalitetu.

E-samovrednovanje je posebno osmišljeno za potrebe škola, ne postavlja vam ograničenja dajući vam veliku slobodu i kreativnost u izradi upitnika. E-samovrednovanje vam omogućava unositi upitnike po vašim potrebama kao i korištenje upitnika koji se nalaze u e-samovrednovanju u svega par klikova. Naravno e-samovrednovanje vam daje slobodu kombinirati vaše upitnike s onima koji se nalaze u e-samovrednovanju. Ispunjavanje upitnika se vrši na web stranici a može se vršiti pametnim telefonom, tabletom i računalom. Rezultati anketa se dobiju jednim klikom u obliku word dokumenta s tablicama i grafikonima. Osim elektroničkog, e-samovrednovanja omogućava papirnato ispunjavanje upitnika za sve ispitanike kojima je to prihvatljiviji način.

Moderno korisničko sučelje, prilagođeno svim uređajima

Administriranje s bilo kojeg računala i bilo koje lokacije

Par koraka od početka do funkcionalnih anketa

Predefinirane ankete omogućuju brz početak

Osigurana potpuna anonimnost sudionika anketa

Prilagođeno posebno za srednje i osnovne škole

Isprobajte softver za samovrednovanje!

Da bi ste pristupili besplatnom testiranju i uvidjeli njegovu vrijednost popunite potrebna polja s vašim podacima te će na vaš e-mail u roku jedne minute stići upute za preuzimanje i instalaciju e-samovrednovanja.

Dajemo vam deset dana besplatnog neobvezujućeg probnog korištenja koji teče od trenutka instalacije softvera, a u kojem ćete moći isprobati sve mogućnosti softvera uključujući ispunjavanje upitnika. Slobodno nas kontaktirajte.